Komornik sądowy – specyfika zawodu

Komornik sądowy – specyfika zawodu

11 grudnia, 2018 0 By admin

Pomimo tego, że komornik wykonuje trudną pracę, do której musi zostać bardzo dobrze przygotowany, nie jest reprezentantem zawodu, który wzbudza nadmierną sympatię. Bardzo często mylimy go z windykatorem, chociaż wymagania coa do obu zawodów i ich zadania są zupełnie odmienne. Czym zajmuje się komornik sądowy ? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc podjąć pracę w powyższej profesji ? Jakie cechy charakteru należy posiadać ? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w poniższym artykule.

Kim jest komornik sądowy i czym się zajmuje ?

Zdarza się, że wierzyciel wyczerpie już wszystkie możliwe dostępne metody, które umożliwiłyby mu odzyskanie należności, jednakże pomimo tych prób dług zostanie nadal nieruregulowany. Jeżeli wszystkie próby negocjacji będą bezowocne, konieczne stanie się zgłoszenie sprawy do odpowiedniego wydziału sądu, jak i interwencja komornika. Komornik sądowy to funkcjonariusz, który działa przy sądzie rejonowym. Ma prawo do wykonania egzekucji sądowych w drodze przymusu. I chociaż kojarzy się go właśnie z tymże zadaniem, zajmuje się także tworzeniem protokołu stanu faktycznego i spisu inwentarza jeszcze przed rozpoczęciem procesu w sądzie. Ponadto komornik wykonuje postanowienia sądowe, takie jak chociażby licytacje komornicze, czy zabezpiecza roszczenia. Może również poszukiwać majątku dłużnika, dzięki któremu możliwe będzie pokrycie zobowiązania wobec wierzyciela. Działalność komornika sądowego jest regulowana przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, jak również poprzez ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jego praca nadzorowana jest przez sąd rejonowy.

Jak zostać komornikiem sądowym ?

Komornik musi być osobą wszechstronnie i doskonale przygotowaną do pełnienia swojej funkcji, dlatego też droga do tego zawodu nie jest wcale łatwa. Jakie są najważniejsze wymagania wobec osoby chcącej pracować w tym zawodzie ?

  • posiadanie polskiego obywatelstwa i ukończenie 26 roku życia,
  • ukończenie polskich studiów wyższych prawniczych, albo zagranicznych uznawanych w Polsce,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii i pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • nie może być podejrzana o przestępstwo skarbowe, czy też ścigane z oskarżenia publicznego,
  • dobry stan zdrowia,
  • odbycie aplikacji komorniczej,
  • zdanie egzaminu komorniczego, jak i uzyskanie 2-letniego doświadczenia w zawodzie assesora komorniczego.

Jeszcze niedawno aplikacja komornicza trwała aż dwa lata, a egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. Konieczne było również wykonanie badań psychologicznych, a staż uprawniający do podejścia do egzaminu bez posiadania aplikacji trwał 5 lat.

Niemniej jednak w 2013 roku dzięki nowej ustawie profesja ta trafiła do puli zawodów deregulowanych, dlatego też obecnie aplikacja komornicza trwa zaledwie 1,5 roku. Nie ma już także części ustnej na egzaminie, a ponadto nie trzeba przedstawiać zaświadczenia od psychologa. Konieczne jest również zakończenie pracy w zawodzie przez komorników, którzy ukończyli 70 rok życia. Zadaniem tej ustawy jest ułatwienie dostępu nowych osób do niektórych zawodów, jednakże komornicy nie są z tego zadowoleni. Komornik musi zostać doskonale przygotowany do pełnienia swojej roli, która jest niezwykle odpowiedzialna, co bardzo często znajduje odzwierciedlenie w tym jakie są zarobki komornika. Jeżeli jednak będzie coraz łatwiej o zostanie komornikiem, tym więcej pojawi się chętnych, którzy nie będą właściwie przygotowani.

Jakie cechy charakteru musi posiadać komornik ?

Komornik sądowy musi posiadać wiele cech, które zdecydowanie zwiekszą jego predyspozycje do pełnienia takiej funkcji. Nie ulega wątpliwości, że zawód ten jest bardzo trudny, więc nawet najwięksi prymusi na egzaminie, aplikacji, jak i na stanowisku assesora, mogą nie poradzić sobie w roli komornika.

Na pewno komornik musi posiadać silną psychikę. Ponadto powinien być opanowany i zachowywać spokój w każdej sytuacji. Dłużnicy mogą bardzo różnie reagować na wizytę komornika, nawet agresją, dlatego trzeba być również przygotowanym na taką sytuację. Chociaż posiadanie empatii jest niezwykle istotne, komornik nie może poddać się emocjom i wchodzić w niepotrzebne dyskusje. Historie niektórych dłużników mogą być naprawdę poruszające, niemniej pomimo tego komornik musi wykonać należące do niego obowiązki. Należy przy tym pamiętać o działaniu zgodnie ze swoimi uprawnieniami, tak ażeby nie zaszkodzić dłużnikowi, ani wierzycielowi, bowiem od tego zależeć może wynagrodzenie w tymże zawodzie.

Czy komornik tylko zabiera ?

Panuje powszechne przekonanie, że komornik jest tylko od tego, żeby zabierać. Należy jednak pamiętać, że równocześnie oddaje on długi w ręce wierzycieli, pomagając im w ten sposób odzyskać to co jest im należne. Dlatego też ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy zajęcie komornicze jest złe, czy też dobre. Jednakże zawód ten z pewnością jest potrzebny. Bardzo łatwo wyobrazić sobie, co stałoby się, gdyby ludzie bezkarnie nie oddawali swoich długów, pomimo próśb wierzycieli. Taka sytuacja powinna bardzo jasno wskazać nam, dlaczego właśnie zawód komornika musi istnieć w przestrzeni publicznej.